Bạc Liêu: Đột nhập trang trại rắn hổ hèo, thanh niên cứng tay cũng run không dám lật

.

 Screenshot_1

Những con rắn lớn được nuôi trong chuồng nhưng tiềm ẩn bên trong vẫn còn những tập tính hoang dã. 

Screenshot_2

Tuy nhiên, chúng cũng không hề nguy hiểm như mọi người tưởng tượng. 

Xem video:

Tổng hợp theo: Anh Danh Tran

Tiểu Long

Nguồn: blogtin.video