Năm 2019, VietinBank đặt kế hoạch lợi nhuận 9.500 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 6-8%

.
Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức chiều nay (10/1), ông Trần Minh Bình, quyền Tổng giám đốc ngân hàng cho biết, kết thúc năm 2018, dư nợ bình quân của VietinBank tăng 17,6% so với cuối năm 2017, quy mô tổng tài sản toàn ngân hàng tăng 6,2%; dư nợ cho vay tăng 9,3%; tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10,6%. Hoạt động của Công ty con và Chi nhánh nước ngoài tăng trưởng mạnh với tổng lợi nhuận trước thuế tăng 27%. 
Cũng theo báo cáo của lãnh đạo VietinBank, tổng thu phí dịch vụ của ngân hàng tăng trưởng mạnh 32%, tỷ trọng thu phí dịch vụ trên tổng thu nhập hoạt động được cải thiện. VietinBank cũng cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, tích cực triển khai công nghệ hiện đại, từ đó tăng thu dịch vụ và thu ngoài lãi, cải thiện cơ cấu thu nhập. 
Cũng trong năm qua, VietinBank tích cực cơ cấu lại danh mục tài sản có rủi ro, phát hành trái phiếu thứ cấp để tăng vốn cấp 2. Năm 2018, VietinBank đã phát hành hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp, tái cấu trúc vốn tự có cấp 1 và cấp 2.
Sang năm 2019, VietinBank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng trưởng từ 2%-5%, tăng trưởng tín dụng đạt 6%-8%, tăng trưởng huy động phù hợp với nhu cầu tín dụng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%, kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 9.500 tỷ đồng.
Để thực hiện được kế hoạch trên, ông Bình cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng lộ trình. 
Đồng thời, bám sát phương án tăng vốn tự có đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện; tiếp tục khai thác tối đa các biện pháp tăng vốn tự có bao gồm phát hành trái phiếu thứ cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp vốn, cải thiện chất lượng danh mục tài sản có… 
Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ tập trung cải thiện hiệu quả, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý gắn với quản lý tốt chất lượng tăng trưởng. Cải thiện NIM, quản trị tốt chi phí vốn, chuyển dịch mạnh cơ cấu thu nhập theo hướng tăng thu ngoài lãi. Đồng thời, đẩy mạnh thu hồi nợ xử lý rủi ro, nợ xấu, nợ bán VAMC, nâng cao chất lượng tài sản.

TRẦN THÚY

Tin liên quan
  • Ngân hàng được lợi gì nếu đạt chuẩn an toàn vốn Basel II trước hạn?
  • Hai ngày cuối năm, VietinBank huy động thêm 500 tỷ đồng từ trái phiếu để tăng vốn cấp 2
  • HSC: VietinBank có thể lỗ 765 tỷ đồng trong quý IV, lợi nhuận năm 2019 đạt 7.555 tỷ đồng
  • VietinBank tăng vốn: “Ngóng” phương án cuối cùng!
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: vietinbank, CTG, lợi nhuận
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn