Argentina và Colombia đồng đăng cai Copa America 2020

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn