Giải đua xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn