“Con đường mới” trong thông điệp 2019 của ông Kim Jong-un

.
Nguồn: giaoduc.net.vn