Donald Trump rút quân khỏi Syria, Afghanistan để tập trung đối phó Trung Quốc

.
Nguồn: giaoduc.net.vn