Mỹ-Trung đang đàm phán ở Bắc Kinh, Lầu Năm Góc kéo chiến hạm đến Hoàng Sa

.
Nguồn: giaoduc.net.vn