Philippines nên ủng hộ và tham vấn Việt Nam về COC, Trung Quốc sẽ tìm cách cản

.
Nguồn: giaoduc.net.vn