Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm, cổ nhân dạy có sai bao giờ!

.
Nguồn: giaoduc.net.vn