Giỗ Cha thì có, sao lại Giỗ trận Bạch Đằng?

.
Nguồn: giaoduc.net.vn