Toan tính lợi ích riêng, nhiều quốc gia, chính khách nợ Việt Nam một lời xin lỗi

.
Nguồn: giaoduc.net.vn