Việt Nam, nơi hội tụ của những toan tính địa chính trị toàn cầu

.
Nguồn: giaoduc.net.vn