Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam

.

Hội nghị do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, chủ trì hội nghị. 

Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam - ảnh 1Ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chụp ảnh cùng các đại biểu  

Các đại biểu thảo luận về 5 chuyên đề: Đường lối phát triển văn học nghệ thuật của Đảng trong thời kỳ đổi mới; Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học nghệ thuật Việt Nam; Quan điểm của Mác – Lê Nin – Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; Vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cho biết: "Hội nghị giúp đại biểu nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật nói chung và tình hình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng; nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật. Đây là những yêu cầu cơ bản, cần thiết, giúp các đại biểunắm vững hơn, hiểu sâu sắc các quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật nói chung và lý luận văn học nói riêng; góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong hoạt động văn học nghệ thuật, góp sức làm lành mạnh đời sống văn hóa nghệ thuật của đất nước".

Hội nghị triển khai nhiệm vụ “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam” bế mạc vào ngày 12/9 tới.

Nguồn: vovworld.vn