Cấm biển, tạm dừng hoạt động vui chơi giải trí để ứng phó bão

.
Nguồn: baophapluat.vn