Danh tính nạn nhân trong vụ xe khách va xe tải biến dạng

.
Nguồn: baophapluat.vn