9 cơn bão xuất hiện cùng một lúc, chuyên gia dự báo điều bất thường

.
Nguồn: baophapluat.vn