Sạt lở nhiều nơi ở Nha Trang, 12 người chết

.
Nguồn: baophapluat.vn