Chủ cửa hàng quần áo đến nhà xin lỗi bà lao công

.
Nguồn: baophapluat.vn