Giải tỏa nỗi lo cho người dân: Đà Nẵng lập Ban Chỉ đạo cung cấp nước an toàn

.
Nguồn: baophapluat.vn