Tự cắt phăng "của quý" vì bị từ chối tình cảm

.
Nguồn: baophapluat.vn