Mỹ cân nhắc cấm thuốc lá điện tử

.
Nguồn: baophapluat.vn