Cơ thể tự cháy trành tro - hiện tượng y học không thể lý giải

.
Nguồn: baophapluat.vn