Chung tay vào cuộc chống dịch tả lợn châu Phi

.
Nguồn: baophapluat.vn