Những con số báo động về xâm hại tình dục trẻ em Việt Nam

.
Trong 6 tháng đầu năm, VKS đã khởi tố 753 vụ án, như vậy tính trung bình, cứ 6 giờ trôi qua lại có một vụ trẻ em bị xâm hại. Nguồn: khoe360.tienphong.vn