Bộ Tư pháp đề nghị lùi thời điểm ghi tên các thành viên gia đình vào sổ đỏ

Bộ Tư pháp đề nghị lùi thời điểm ghi tên các thành viên gia đình vào sổ đỏ

Cục trưởng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - ông Đồng Ngọc Ba cho rằng nếu các điều kiện cần thiết để triển khai quy định ghi tên từng người trong gia đình vào sổ đỏ theo Thông tư 33 chưa được chuẩn bị đầy đủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường nên xem xét việc lùi điểm có hiệu lực của quy định để có thời gian chuẩn bị.