Phim 'Vợ ba' dừng chiếu

Phim 'Vợ ba' dừng chiếu

Chiều 20/5, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu Cục Điện Ảnh kiểm tra quy trình cấp phép ra rạp cho bộ phim này.