Thị trường vàng “nín thở” chờ Fed

Thị trường vàng “nín thở” chờ Fed

Trung Mến | Ủy ban chính sách lãi suất của Fed sẽ kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày trong ngày thứ Tư, nhà đầu tư quan tâm đến tuyên bố chính sách từ Fed.